Může se to pokazit? Údržba, servis, ND.

Konstrukce jednotky je navržena s důrazem na spolehlivost a minimalizování možných poruch. Použité materiály jsou odolné a určené do vnějších klimatických podmínek. Povrchové změny způsobené intenzivním slunečním zářením se mohou logicky objevit, ale v žádném případě se nejedná o poruchu a nemají vliv na funkčnost a životnost zařízení. Přirozenému opotřebení podléhají stěny a filtry. Z důvodu jejich zvlhčováni a sušeni, případně čistění časem dojde k potřebě jejich výměny. Jedná se o spotřební materiál a naše obchodní oddělení Vám na vyžádání připraví zajímavou nabídku na jejich dodávku anebo výměnu.

Pro zabezpečení dlouhé životnosti jednotek je potřebné zabezpečit pravidelnou údržbu, která se sestává z následujících úkonů:

  • Čistění filtrů a stěn od nečistot nasávaných z vnějšího prostředí. V případě výrazného zanesení prachem anebo špínou, použijte jemný štětec. Doporučujeme čistění vykonávat jednou měsíčně.
  • Používaní funkce automatického čistění vody. Všechny zařízení mají funkci automatického čistění, které se spíná po 8 hodinách provozu pod napětím.
  • Pokyny a nastavení najdete v přiložené dokumentaci.

Pokud by se přece jen vyskytla porucha na zařízení, je možné využit služby našeho servisního odděleni, které Vám zabezpečí opravu v co nejkratším čase.

Uložit odkaz do záložek.