CHLAĎTE EFEKTIVNĚ A UŠETŘETE

KLIMATIZACE vs. EVAPORAČNÍ CHLAZENÍ

Proč si vybrat ADRIAN-AIR® EV?
Go to Příklad:

Příklad:

Objekt – výrobní provoz, plocha 500 m2, výška 4 m, úroveň izolace – střední. Návrh evaporačních jednotek: 8 ks s maximálním víc…

Go to Princip evaporace

Princip evaporace

Evaporace využívá přirozený efekt odpařování vody a ochlazování vzduchu. Zařízení pracuje jen s běžně dostupnou vodou. víc…

Go to POKRYTÍ

POKRYTÍ

Při teplotě nasávaného vnějšího vzduchu například 35 °C a RH 35 % a průtoku vzduchu 10.000 m3/h dokáže evaporační víc…

Go to ŠIROKÉ VYUŽITÍ

ŠIROKÉ VYUŽITÍ

Výrobní haly a sklady, obchodní prostory, bary, restaurace, terasy, stany, altány, živočišná výroba, rostlinná výroba. víc…

NAPIŠTE NÁM NEBO ZAVOLEJTE! chlazeni@danex.cz
Ing. Zdeněk Petrů
+420 602 530 255
+420 596 624 358

Značka ADRIAN® už 20 roků přináší svým klientům vysoce efektivní vytápěcí systémy pro průmyslové objekty

O Nás

Značka ADRIAN® je aktivní i v oblasti chlazení. Evaporizační chlazení je skvělou volbou pro řešení bez freónů nebo chladicích směsí se zaručeným úspěchem v letních měsících.

FAQ

(Často kladené otázky)

Evaporační chlazení ochlazuje a zvlhčuje vzduch odpařováním vody, která pohlcuje teplo.

Ptáte se proč Vám je vždy chladněji u řeky, u moře nebo  u jiné vodní plochy?  Horký vzduch proudící nad hladinou pohltí odpařovanou vodu a tím se ochladí.

Na tomto principu funguje i naše chlazení. Potenciální výkon je vhodný a postačuje pro většinu prostor a provozů.  Vytvářený rozdíl teplot je přitom přirozenější pro lidský organizmus, a proto i komfortnější, než při využívaní klimatizace.


ADRIAN-AIR® EV je evaporační jednotka navržená pro chlazení a zvlhčování vzduchu v prostoru pomocí vypařovaní vody, které absorbuje teplo. Oběžné čerpadlo udržuje filtry plně nasáknuté studenou vodou. Když teplý vzduch prochází vlhkou stěnou, voda se přirozeně z části odpaří. Vzduch se tak odevzdáním tepla ochladí.

 

Rozhodují Vaše potřeby,  dispozice a vlastnosti objektu a místa. Chladicí jednotku nabízíme v několika verzích, aby dokázala vyhovět komukoliv. Evaporační jednotky ADRIAN-AIR® EV je možné instalovat na střechu, na boční stěnu haly anebo „na zem“.

 

 

Při montáži se využívají jednoduché konstrukce a konzoly. Jejich výběr a návrh závisí od statických možností objektu. Rozhodující je i to, kam je třeba ochlazený vzduch reálně dovést. Úlohou návrhu a realizace by mělo být zvolení co nejkratší cesty, mezi evaporační jednotkou a ochlazovaným místem.

 

 

Evaporační jednotka je nejčastěji připojená na vzduchotechnický rozvod, který distribuuje chladný vzduch na požadované pracoviště. V případě celoplošného chlazení, anebo menších prostorů, je možné použít jednoduchou foukací mřížku hned za hranicí konstrukce anebo stěny bez dalšího připojení vzduchotechniky.

Na rozdíl od standardní klimatizace, naše jednotka nevyužívá kompresorovou techniku či speciální chladicí směsi. Účast specialistů pro manipulaci s těmito věcmi proto není nutná a šetří se tak náklady instalace jako i provozu a pravidelných kontrol a revizí.

Po osazení jednotky na požadované místo je potřebné přivést už jen elektrické napájení 230 V a přívod užitkové vody. Následně je jednotka připravená na spuštění.

Úplné ovládaní zařízení je možné pomocí přehledného dotykového displeje. Pro zvýšení komfortu používaní můžete nejběžnější funkce ovládat i pomocí dálkového ovládače, který je součástí standardní dodávky.

 

Jednotky je možné spustit v režimu bez ochlazování stěn vodou. Tuto funkci využijete hlavně v přechodném období, kdy je teplota vnějšího vzduchu nižší než teplota vzduchu v prostoru. Tímto způsobem snižujete teplotu v hale s minimální spotřebou energie. V provozu je jenom ventilátor a efekt je porovnatelný s klasickým chlazením. V závislosti na rozdílu venkovní teploty a teploty v prostoru tak můžete jednotku využívat nejen v létě, ale i během jara a podzimu.

Konstrukce jednotky je navržena s důrazem na spolehlivost a minimalizování možných poruch. Použité materiály jsou odolné a určené do vnějších klimatických podmínek. Povrchové změny způsobené intenzivním slunečním zářením se mohou logicky objevit, ale v žádném případě se nejedná o poruchu a nemají vliv na funkčnost a životnost zařízení. Přirozenému opotřebení podléhají stěny a filtry. Z důvodu jejich zvlhčováni a sušeni, případně čistění časem dojde k potřebě jejich výměny. Jedná se o spotřební materiál a naše obchodní oddělení Vám na vyžádání připraví zajímavou nabídku na jejich dodávku anebo výměnu.

Pro zabezpečení dlouhé životnosti jednotek je potřebné zabezpečit pravidelnou údržbu, která se sestává z následujících úkonů:

  • Čistění filtrů a stěn od nečistot nasávaných z vnějšího prostředí. V případě výrazného zanesení prachem anebo špínou, použijte jemný štětec. Doporučujeme čistění vykonávat jednou měsíčně.
  • Používaní funkce automatického čistění vody. Všechny zařízení mají funkci automatického čistění, které se spíná po 8 hodinách provozu pod napětím.
  • Pokyny a nastavení najdete v přiložené dokumentaci.

Pokud by se přece jen vyskytla porucha na zařízení, je možné využit služby našeho servisního odděleni, které Vám zabezpečí opravu v co nejkratším čase.

Před zimou je potřebné udělat dva základní úkony. Zabezpečit úplné vypuštěni vody z jednotky a přívodního potrubí, které je v exteriéru. Následně je potřebné úplné vysušeni stěn výměníku.

Jednotku doporučujeme během zimního období zakrýt plachtou z nepromokavého materiálu, aby se zamezilo zbytečnému navlhání stěn výměníku. Na jaře stačí odstranit krycí plachtu, otevřít přívod vody a jednotky jsou opět připravené na zabezpečení komfortního pracovního prostředí.

V případě potřeby konzultujte optimální „zazimováni“ s naším technickým oddělením anebo se k nám přihlaste na rychlé zaškolení.

V prípade potreby konzultujte optimálne „zazimovanie“ s našim technickým oddelením alebo sa k nám prihláste na rýchle zaškolenie.

Voda musí byť čistá. Nejčastější se používá běžná voda z vodovodu anebo jiného dostupného zdroje s tím, že tlak by měl byt vyšší než 100kPa.  Znečistěná voda znamená znečistěné zařízení. To se rychle projeví tím, že objem vyfukovaného vzduchu se sníží, resp. Vyfukovaný vzduch začne zapáchat.

Čistěte papírové stěny pravidelně, abyste maximalizovali chladicí účinek. Nepoužívejte vodu s teplotou nad 40 °C a čistění pod tlakem. V případě výrazného zanesení prachem anebo špínou, použijte jemný štětec.

Přesná specifikace vzduchotechniky musí odpovídat požadavkům na rychlost vyfukovaného  vzduchu. Maximální délka vzduchotechnického rozvodu nesmí přesáhnout 20 m. Vyvarujte se tlakových ztrát a snažte se tvořit jednoduché a rovné linie rozvodů. Volte vždy nejkratší cestu mezi zdrojem chlazení a ochlazovaným prostorem. Doporučujeme připojení vzduchotechnického rozvodu k zařízení pomocí antivibrační příruby.

V zimě vypustíte vodu ze systému, abyste předešli zamrznutí a poškozeni jednotky resp. vzniku baktérií a řas. Doporučujeme celou jednotku přikrýt a chránit před mrazem a sněhem.

V zime vypustite vodu zo systému, aby ste predišli zamrznutiu a poškodeniu jednotky resp. vzniku baktérií a rias. Doporučujeme celú jednotku prikryť a chrániť pred mrazom a snehom.

Ukázka z praxe

ADRIAN-AIR EV18KD

Novinky

Dotazník na výpočet